Nyhedsbrev Juni 2022

25 juni 2022

Nyhedsbrev juni 2022

Nu nærmer vi os sommerferien, så det er vel tid til et nyhedsbrev.

Kloakeringen for endnu en lille del af vores område er nu færdig, og det er godkendt, at der kan iværksættes tilslutning til jeres huse. Desværre er det ikke muligt at opnå besparelse hos entreprenøren ved at slå jer sammen, da alle tilslutninger skal foregå fra røret i vejen. Bestyrelsen håber, at det fungerer til jeres tilfredshed. Husk at tilslutningen skal være foretaget inden 1 år.

Hvornår den næste del af Grøndal bliver kloakeret ligger der endnu ikke noget om. Men der er stadig steder på øen, der er hårdt ramt af høj grundvandsstand om vinteren, og som derfor skal ordnes først.

Færgepriser:

Priserne på færgeoverfarten er igen steget. For sommerhusejere er lavsæsonprisen steget fra 180 kr. til 204 kr. og højsæsonprisen fra 275 kr. til 312 kr.

Har man trailer med, kan man ikke benytte grundejerbizz, men må betale som endagsturist. 279 kr. om vinteren og 584 kr. incl. bil, fra 13. juni til 14. august.

Molslinjen fortæller, at de hver måned har et underskud på 1.000.000 kr. mere, end der er afsat til brændstof på budgettet. Så mon ikke vi snart ser endnu en prisstigning.

Vi har forsøgt at tale med kommunen om, når de forhandler priser, om vi ikke kunne skånes lidt, da vi jo også betaler ejendomsskat. Der var ikke nogen lydhørhed for vores ønske.

Snapsetur:


Vi lovede jer ved generalforsamlingen, at vi ville invitere på en snapsetur. En tur, hvor vi samler urter eller bær til snaps. Langt de fleste urter og bær tages bedst om sommeren, men vores naturvejleder Kirsten mener nok, vi kan lægge en tur lørdag d. 20 august. Vi ved godt, at mange af jer stadig udlejer sommerhuset på dette tidspunkt. Men mon ikke det er muligt for dem, der interesserede, at lave en endagstur.
En snapsetur er ikke en familieudflugt med børn.
Der vil simpelthen ikke være nok at plukke, hvis hele familien møder op.
Vi regner med at kunne finde Mosebøllebær og Hyben, måske lidt andet også. Kirsten vil finde frem til hvad og sted.

Så hvis I er interesserede i at deltage d. 20. august:

Melder I tilbage til mig (Lone Grand) Grand.lone@gmail.com

Jeg vil så sørge for, at I får besked om, hvor vi mødes og hvad I skal have med. Turen vil vare maks 3 timer.

Vejunderføring:

Vesterengen (der ikke er en del af vores grundejerforening) og en del af Vesten Bavnen deler en grøft, hvor der om vinteren er en del problemer med oversvømmelse og at føre vandet væk.
Derfor er der forslag om at få røret under Grøndalvej ud for Vesterengen 1 og Vesten Bavnen 79 på den ene side og Grøndalvej 58 og 60 på den anden side, skiftet til en større dimension. Begge sider af grøften er ansvarlige for, at vandet flyder, og derfor også i at finde en løsning. Så vi glæder os til et samarbejde med Vesterengen.
Nogle af jer husker måske, da vi i 2019 skiftede et andet rør under Vesten Bavnen, og I ved, at det ikke er noget, man bare gør.

Kommunen og Vandmyndigheden i Esbjerg skal spørges. Der skal holdes møder med bredejerne på begge sider, skrives ansøgninger, beskrives hvilke gener det evt. medfører, aftales pris og hvem der betaler, og til slut skal det i høring nogle uger, før der gives en tilladelse. Så det ordnes ikke lige på en eftermiddag.

Vandmyndigheden i Esbjerg har været så flinke at tilbyde at gå en tur gennem grøften en af de første dage i uge 26, og hjælpe os med at få overblik over, hvad der kan gøres.

Bestyrelsen:

Efter generalforsamlingen, er bestyrelsen kommet godt i gang med arbejdet. Vi har fået et nyt medlem, Birthe Nielsen, så nu er vi fuldtallige, og har hver vores arbejdsopgaver.

Vi har nu også 2 suppleanter.

Det findes der mere om på foreningens hjemmeside: 

Bestyrelsen ønsker alle en god og varm sommer.

Lone grand

Ansvarsområder: grøfter, nyhedsbreve, Facebook, kommunen.

Grand.lone@gmail.com