Nyhedsbrev Januar 2023

29 januar 2023

Nyhedsbrev januar 2023

Så er tiden kommet til endnu et lille nyhedsbrev.

Vinteren har endnu ikke vist sig fra sin meget kolde side, men det kan nås endnu. Det kan dog mærkes, at der ikke er mange turister på øen.

Kontingent

Kontingentet ruller ind fra nær og fjern. Vi er dybt taknemmelige over, at så mange fortsat støtter vores dejlige forening med 250 kr. Hvis du ikke mener, at du har modtaget en opkrævning, så kommer konto nr. her.

Kontoen er i Fanø sparekasse         Reg nr: 9684 Konto nr: 0000373079   Husk at skrive din sommerhusadresse på indbetalingen.

Generalforsamlingen

Bliver i år afholdt på Nørbygård (tidligere Nørby kro) Skærtorsdag d. 6. april

Vi havde ellers reserveret plads på Night & Stay. Men de er gået i betalingsstandsning, så vi har hurtigt måttet finde plads et andet sted.

Vi har tradition for i Grøndal Grundejerforening at afholde generalforsamling skærtorsdag i påsken. Men flere medlemmer har udtalt ønske om at flytte den fra påsken, da de planlagde en rejse, eller fik gæster.

Derfor vil I om et par dage modtage en spørgeundersøgelse, som I bedes besvare.

Vi tænker, at som alternativ kunne generalforsamlingen ligge 19 dage før skærtorsdag. Det vil sige, at generalforsamlingen kommer til at ligge små 3 uger inden påske. Påsken flytter dato hvert år, så der vil ikke kunne planlægges en fast dato, men i forslaget vil det altid blive en lørdag. Spørgeundersøgelsen vil danne grundlag for, om det er noget vi på generalforsamlingen skal tage op, og lave ændringer i vedtægterne.

Vinteropsynet

Har besøgt jeres sommerhus 3 gange, og når at komme en gang mere denne vinter.

De finder væltede træer efter storm, men i år fandt de også et dødt rådyr i en have. Jægerne rådgav om at trække det ind mellem nogle træer, og ellers overlade det til rævene.

Opsynsfolkene er lidt overraskede over, at de finder så mange ulåste døre. Både døre til udhuse men også døre til selve sommerhuset finder de ulåste.

Mon ikke vi skal være glade for, at der er nogen, der holder opsyn, når vi ikke er der.

Grøfterne

Selv om der er faldet over 100 mm regn på Fanø i januar mdr. hvilket er rekord, løber alle grøfterne så fint som aldrig før. Trods den megen regn står der i år kun meget lidt vand på grundene, fordi I har renset op i grøfterne.

Langt de fleste grøfter er velplejede, og kun meget få trænger til en kærlig hånd.

Husk, når I renser grøfterne langs vejene, må det i renser op ikke lægges på vejen, da grøften også fungerer som afvanding fra vejen.

Sommerhus i energikrisen

Flere har spurgt, om man må slukke for det varme vand i varmtvandsbeholderen, når man forlader sommerhuset.

Den optimale temperatur i en varmtvandsbeholder er 55 °C. Ved den temperatur er vandet varmt nok til at slå Legionella-bakterier ihjel og til at vaske op i. I mange beholdere er temperaturen dog langt højere.

Sluk for varmtvandsbeholderen når I tager hjem, sluk gerne et par timer før.

Luk også for vandet i brønden, så bliver skaden ikke så stor, hvis et vandrør springer.

Sæt varmepumpen på 100 (så er det over dugpunktet). Træk møblerne et par cm. ud fra ydervæggene og lad alle indvendige døre, også til badeværelset, stå åbne, så luften kan cirkulere. Hvis gardinerne er trukket fra, kan solen give lidt gratis varme til huset.

Lad alle dørene stå åbne, også når I er i huset. Hvis døren er lukket til et uopvarmet rum, vil der kunne dannes fugt i rummet, som er usundt. Tør vasketøjet udenfor nogle timer, da fugten ellers sætter sig i vægge og møbler.