Nyhedsbrev December 2021

6 januar 2022

Til alle medlemmer af Grøndal Grundejerforening.

Først og fremmest en stor tak for den opbakning og de tilbagemeldinger, vi i bestyrelsen har modtaget gennem året. Det varmer og giver energi til flere opgaver.

Sidste nyt om kloakeringen kan ses på hjemmesiden.

Vi har afholdt bestyrelsesmøde siden sidste nyhedsbrev og referatet kan ses på hjemmesiden.

Med håbet om, at I vil passe rigtigt godt på jer selv og hinanden i denne tid,
vil vi ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Hilsen bestyrelsen