Nyhedsbrev August 2021

31 august 2021

Så er det igen tiden til et nyhedsbrev:

Kloakering

Den længe ventede kloakering på de første 50 grunde i Grøndal begynder 1. september, og forventes færdig i midten af marts. De involverede grundejere er orienteret af vandværket.

Det arbejde der laves nu, er udelukkende rør der graves ned i vejene. Der startes i den første del af Vesterengen og nederste del af Grøndalvej (det laveste område i Grøndal).

Da der graves i vejene, vil der være en del omkørsler, men der vil hele tiden være alternative veje til sommerhuset.

Rørene lægges kun 1 m ind på grunden, og så må hver grundejer selv sørge for at få dem sluttet til huset. Dette vil være en god ide at vente med, til den våde periode af året er overstået, da det kan blive ekstra bekosteligt at skulle have pumper til at holde grundvandet væk fra udgravningerne.

Vi håber at kunne give lidt mere information på hjemmesiden i løbet af 14 dage.

Kaninregulering

Den 30. oktober begynder jægerne på deres årlige kaninregulering.

Da der er mange nye sommerhusejere i foreningen, vil vi udsende en ny skrivelse til jer alle inden reguleringen begynder, hvor der skal svares ja eller nej til kaninregulering.

Der vil i løbet af kort tid kunne læses mere om kaninregulering på foreningens hjemmeside.

Antenneforening

Der har været afholdt orienteringsmøde d. 21. august i vores lokale Fanø Antenneforening.

Langt de fleste af os benytter nok denne forening, som betjener os med yousee tv gennem en sommerhuspakke, som også indeholder internet. Denne forening benytter udelukkende lokale håndværkere, og ved problemer er det muligt at rette med det samme, da der ikke skal ventes på færge. Som noget nyt har de lavet tilbudspakker, så man selv vælger de kanaler og den internethastighed man ønsker.

Mange af jer har nok lagt mærke til det store tiltag, der har været sidste sommer med tilbud om ”Stofa” opkobling. Dette har man foretaget i Rindby og en del af Badet. De har gode tilbud i tilkoblingsfasen, som dog stiger efter kort tid.

Det står enhver sommerhusejer frit for at benytte det selskab, de finder bedst.

Bevoksning langs vejene

Træerne langs vejene er vokset godt her i sommer. Mange steder hænger grene langt ud over vejen, så bilerne forsøger at køre uden om, hvor det er muligt. Vejen bliver derved flyttet lidt, men har ikke underlag, der tåler at den flyttes.

Vi risikerer at skraldemanden ikke vil hente skrald, hvis træerne ikke er klippet ind eller brændenælderne fjernet, der hvor skraldemanden skal ud af bilen.

Husk, at jeres grunde kun går til bagsiden af elskabene, resten er udlagt til vej. Der må ikke vokse træer helt ud til vejen, og slet ikke hvis der også er en grøft. Her skal små træer og højt græs helt fjernes.

Klimatilpasningsplan

Fanø kommune har indbudt en person fra hver grundejerforening til et udvalg, som gennem en møderække på 10 mødegange inden jul, skal udarbejde en klimatilpasningplan for Fanø kommune. Nærmere bestemt vedr. grundvandsstigning, stigende nedbørsmængder, beredskab, hvad gør vi!

Lone Grand er blevet en del af udvalget som repræsentant fra vores grundejerforening, sammen med andre repræsentanter, personer fra byrådet og øen. Pt. tilflyder der medlemmerne store mængder af rapporter, der skal tages stilling til og senere drøftes.

Grøfterne

Det er på høje tid at få grøfterne pæne og klar til at modtage efterårets vandmængde. Husk at hver bred-ejer har ansvar for at de grøfter, der berører grunden, kan føre vandet videre til næste bred-ejer.

Vi håber på at en udførlig beskrivelse af, hvordan man holder grøfterne, er synlig på foreningens hjemmeside i løbet af kort tid.

Mange hilsner fra

Lone Grand