Præsentation af bestyrelsen

Formand:

Ansvar: Referent, kommunen

Kirsten Høgh

Sommerhus   : Nålevej 26, 6720 Fanø

Privatadresse: Bjarkesgade 96700 Esbjerg

Tlf. +45 30 64 06 69

Email: kirsten.hoegh58@gmail.com

Kasserer:

Medlemskartotek og vinteropsyn

Verner Rodenberg

Sommerhus   : Vesten Bavnen 67, 6720 Fanø

Privatadresse: Bakkegårdsparken 506630 Rødding

Tlf. +45 42 72 28 48

rodenberg@rnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Diverse ad hoc opgaver

Ivan Thyregod

Sommerhus   : Søren Sørensendal 3, 6720 Fanø

Privatadresse: Korsvejs Alle 34, 5500 Middelfart

Tlf. +45 25 23 20 21

ivanthyregod@hotmail.com

Næstformand:

Ansvar: Veje  og hjemmeside

Carten Lyhne

Sommerhus   : Nytoften 12, 6720 Fanø

Privatadresse: Spangsbjerggade 26 1.th 6700 Esbjerg

Tlf. +45 26 70 66 09

Email: kirstenhoegh58@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Grøfter, kommunen, kaniner,

invasive arter, Facebook

Lone Grand

Sommerhus   : Nytoften 8, 6720 Fanø

Privatadresse: Søndergårds Alle 3, 5450 Otterup

Tlf. +45 22 22 32 55

grand.lone@gmail.com

Suppleant

Steen Amnitzbøll Nielsen

Sommerhus   : Vesten Bavnen 41, 6720 Fanø

Tlf. +45 41 28 84 63

ingeliseammitzboll@gmail.com