Præsentation af bestyrelsen

Formand

Ansvar: Referent, kommunen

Kirsten Høgh 

Sommerhus   : Nålevej 26, 6720 Fanø

Tlf. +45 30 64 06 69

Email: kirsten.hoegh58@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ansvar: Veje, hegn  og hjemmeside

 

 

 

 

Kasserer:

Ansvar: Medlemskartotek og vinteropsyn

Verner Rodenberg

Sommerhus   : Vesten Bavnen 67, 6720 Fanø

Privatadresse: 

Tlf. +45 42 72 28 48

rodenberg@rnet.dk

Bestyrelsesmedlem

Ansvar: Grøfter, kommunen, Facebook og nyhedsbreve

Lone Grand

Sommerhus   : Nytoften 8, 6720 Fanø

Tlf. +45 22 22 32 55

grand.lone@gmail.com

Næstformand og sekretær

Ansvar: kaniner og invasive arter

Birthe Nielsen

Sommerhus   : Nålevej 24, 6720 Fanø

Tlf. +45 20 33 49 36

birthenielsen1@gmail.com

Suppleant

Tor Albrechtsen

Sommerhus    : Kallesbjergvej 74, 6720 Fanø

Suppleant

Peer Quistgaard

Sommerhus   : Grøndalvej 64, 6720 Fanø

Tlf. +45 23881504

hpquistgaard@gmail.com