Præsentation af bestyrelsen

Formand

Ansvar: Referent, kommunen

Kirsten Høgh 

Sommerhus   : Nålevej 26, 6720 Fanø

Privatadresse: Bjarkesgade 96700 Esbjerg

Tlf. +45 30 64 06 69

Email: kirsten.hoegh58@gmail.com

Næstformand:

Ansvar: Veje, hegn  og hjemmeside

Carten Lyhne

Sommerhus   : Nytoften 12, 6720 Fanø

Privatadresse: Spangsbjerggade 26 1.th 6700 Esbjerg

Tlf. +45 26 70 66 09

Email: carsten.lyhne@gmail.com

Kasserer:

Ansvar: Medlemskartotek og vinteropsyn

Verner Rodenberg

Sommerhus   : Vesten Bavnen 67, 6720 Fanø

Privatadresse: Bakkegårdsparken 506630 Rødding

Tlf. +45 42 72 28 48

rodenberg@rnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ansvar: Grøfter, kommunen, Facebook og nyhedsbreve

Lone Grand

Sommerhus   : Nytoften 8, 6720 Fanø

Privatadresse: Søndergårds Alle 3, 5450 Otterup

Tlf. +45 22 22 32 55

grand.lone@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Ansvar: Sekretær, kaniner og invasive arter

Birthe Nielsen

Sommerhus   : Nålevej 24, 6720 Fanø

Privatadresse: Styrmandsvænget 82, 6710 Esbjerg

Tlf. +45 20 33 49 36

birthenielsen1@gmail.com

Suppleant

Steen Amnitzbøll Nielsen

Sommerhus   : Vesten Bavnen 41, 6720 Fanø

Tlf. +45 41 28 84 63

ingeliseammitzboll@gmail.com

 

 

Suppleant

Peer Quistgaard

Sommerhus   : Grøndalvej 64, 6720 Fanø

Privatadresse: Fyrrelunden 101, 6705 Esbjerg

Tlf. +45 23881504

hpquistgaard@gmail.com