Træer og buske

Er du grundejer skal du hele året holde din beplantning indenfor skel, herunder hække og træer.

I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov.

Læhegn og anden beplantning langs vejene udenfor byerne, også skal klippes indenfor skel.
Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en trafikulykke.

Nedenstående tegning viser beskæring af beplantning til vej, sti, pladser eller torve. Gælder for både kommuneveje og private fællesveje.