Kloakering

Kloakering i Grøndal. 

November 2021

Bestyrelsens nyhedsbrev for November 2021  omhandler den igangværende kloakering er gengivet her.  

Der sker meget for tiden i Grøndal. Selv om der var lidt forsinkelse med at komme i gang, da de rør der skulle bruges, var forsinkede, som så meget andet i denne tid – igen på grund af Corona. 

I anbefales at følge brevene fra vandværket på hjemmesiden, som opdateres hver uge. 

Men nu er man godt i gang. Hvis I ikke helt har styr på hvor og hvor meget, der skal graves op, så indsætter jeg lige et kort. Den røde streg viser hvor langt de er nået.

Det meget gravearbejde medfører også, at der af og til graves hul på de vandledninger, der allerede ligger i jorden. Det medfører, at der må pumpes endnu mere vand væk og lukkes kortvarigt for vandet til sommerhusene. Det manglende vand, strækker sig sjældent mere end 1/2 time.

Gravearbejdet er på vej hen ad Grøndalvej. Bent Haldan, der står for gravearbejdet mener, at de kan nå hen til hjørnet ved Nålevej, og nå de sidste grunde ved hjørnet på Grøndalvej, inden jul. Rørene skal så køre igennem ”Skovly” ud til Strandvejen.

Efter jul starter arbejdet op ad Vesten Bavnen, hvor det så er der og en del stikveje til venstre, der vil blive spæret af. Se kortet øverst.

 Klitten vil dog være åben.

September 2021

Kloakering i Grøndal. De involverede grundejere har fået besked.

Som jeg tidligere har skrevet, er det besluttet og godkendt at kloakere de mest våde sommerhusgrunde i Grøndal.

De lyserøde skraveringer på kortet viser netop de grunde, der vil blive kloakeret først. De stjerne- markerede grunde ligger så tæt på, at de vil blive tilbudt kloakering samtidig.

Området er netop valgt, fordi det er et af de vådeste områder på Fanø sammen med et område i Rindby.

Der er endnu ikke taget beslutning om, hvornår de hvide områder og dermed resten af Grøndal vil blive kloakeret. Men kommunens plan er inden 2029.
Grundejerne kan ikke modsætte sig kloakeringen, som bliver gravet ned i vejen og lagt 1 m ind på hver grund. 

Prisen for dette arbejde er ca. 35.000kr., som hver grundejer betaler. Dertil skal der betales et årligt vandafledningsbidrag. – Men så spares også den årlige tømning af septiktanken.
Arbejdet påbegyndes 1. september 2021, og der startes ved de lavest liggende grunde.

Arbejdet skal foregå efterår, vinter og forår -på den tid af året, hvor der er mest overfladevand, og grundvandet står højest. Derfor startes der tidligt på de lavest liggende grunde, så der forhåbentlig ikke skal bruges vandpumper for at holde vandet væk fra udgravningerne.

Når kommunens arbejde er færdigt, har hver grundejer 1 år til at færdiggøre arbejdet på egen grund og for egen regning. Der skal laves aftale med en autoriseret kloakmester. Hver grundejer bestemmer selv, hvem der skal have opgaven, eller om de sammen med naboerne vil tage imod et samlet tilbud.

Her vil det igen være en god ide, at arbejdet på egen grund bliver lavet på et tidspunkt, hvor grundvandet ikke står højt, for det vil nemt fordoble prisen, hvis pumperne skal holde grundvandet væk fra udgravningen.

Januar 2020

Så er der lagt en plan for kloakering af Grøndal️

I januar 2019 var alle grundejere inviteret til et spildevandsmøde på skolen, hvor kommunen, biologer, vandværket m. flere var repræsenteret. Efter et oplæg kunne hver grundejer henvende sig og fortælle om grundvandstanden på egen grund, som efterfølgende blev indtegnet på et fælles kort.

Ud fra disse oplysninger, har de kloge hoveder ved kommunen udarbejdet en spildevandsplan 2020-2029 for kloakering i vores og andre områder på øen.

På det vedlagte kort af Grøndal, er det lyserøde område (Vesten Bavnen, Grøndalvej, Vesterengen) planlagt kloakeret til forventet opstart 2021 og forventet afsluttet 2022. Resten af Grøndal vil løbende blive kloakeret her efter.