Kaninregulering

                 VIGTIGT  – Oktober 2021

Uanset om du tidligere har sagt ja/nej til kaninregulering på din sommerhusgrund i Grøndal, er det på grund af mange nye sommerhusejere nødvendigt at svare JA eller NEJ til, om du ønsker kaninregulering på din grund.

Derfor skal alle, uanset om de ønsker regulering eller ej skrive en mail til mig på grand.lone@gmail.com  og skrive

JA jeg ønsker kaninregulering NAVN, xxxxxxvej nr. xx

Eller NEJ jeg ønsker ikke kaninregulering NAVN, xxxxxxvej nr. xx

 

I perioder er Grøndal meget plaget af kaniner.

Mange vil måske mene, at de er da meget søde, men de kan grave store huller og underminere terrassen. I Rindby er der udbrudt kaninsyge for 3. år i træk, med mange syge kaniner i området.

Kaninreguleringen i Grøndal starter sidste weekend i oktober.

Jægerne kommer ikke over hele området hver gang, men tager et lille område, når de er ude i weekenderne i vinterhalvåret.

Det anbefales du bruger 5 minutter på at læse nedenstående så du ved hvad du tager stilling til.

                                       Regulering af kaniner

                      Formanden for Fanø Jagtforening skriver om:

                  Regulering af kaniner I sommerhusområderne.

 Vi har gode erfaringer med regulering I sommerhusområderne.

Områderne er blevet opdelt I sektioner, og til hver af disse er knyttet 2-4 sektions ansvarlige.

I Grøndalområdet er den hovedansvarlige Michael Bus.

Den sektionsansvarlige kender området, de ejere som vil have reguleret kaniner og de, som ikke vil.

Når der foregår regulering, skal der altid være en sektionsansvarlig til stede med de jægere, som foretager reguleringen.

Vi regulerer typisk fra november til hen i marts afhængig af kaninbestanden.

I højtider, hvor der er mange i sommerhusområdet – typisk juleferie og vinterferie – regulerer vi ikke.

Jægerne varsler ikke sommerhusejerne inden regulering – det er ikke praktisk muligt at sende mail ud eller ringe rundt til alle i området, og reguleringen kan ikke planlægges lang tid i forvejen pga. vejrlig.

Vi holder øje med huse, som er beboet; holder der bil i indkørslen, er der lys i huset, røg af skorstenen, tøj på tørresnoren, åbne vinduer mv.

Er der ”aktivitet”, går vi uden om huset eller kontakter beboerne.

Et plus er, at vi kommer rundt i de stille måneder og har ved flere lejligheder kunnet rapporterer til ejere om indbrud, åbne vinduer mv.

                           Kaninregulering foregår med fritte

Kaninregulering med fritte minder mest af alt om den mere almindeligt kendte gravjagt på ræv. Før jagten monteres der en lille mundkurv på fritten. Den skal forhindre, at fritten fanger og æder kaninerne under jorden. Når skytterne er placeret hensigtsmæssigt i forhold til udgangene i gravkomplekset, slippes fritten løs.

Fritten søger ned i en af gangene og gennemsøger det underjordiske gravsystem. På den måde jager fritten kaninerne rundt i gangene og ud til skytterne. I mange tilfælde springer en kanin op af ét hul, for straks efter at søge ned i et andet. Skudchancerne er derfor typisk kortvarige, og det stiller krav til skytternes hurtighed og overblik.

Når skytterne har nedlagt det antal kaniner, de finder rimeligt, indfanges fritten, og jagtselskabet kan drage videre til det næste kompleks af kaningange.

                                         Når uheldet er ude.

Statistisk kan man ikke køre bil, spille golf eller klippe hæk, uden at der sker uheld – på samme måde forholder det sig med jagt/regulering.

Reguleringen foregår i tæt bebygget område med megen færdsel, og det tages der naturligvis hensyn til.

Vores sektionsansvarlige sørger for, at skytterne bliver stillet rigtigt, og at der holdes øje med folk, som færdes i området.

Vi har ikke oplevet personskader, men det er sket, at bygninger er ramt af hagl.

Det sker ikke ofte – men det er sket!

De uheld, vi har set, er ofte forårsaget af hagl, som springer op efter at have ramt en sten eller flise.

De, som er ude på regulering, har pligt til at melde skader til Michael Bus, som er koordinator for reguleringen.

Michael Bus tjekker skaden og tager kontakt til ejeren.

Forsikringsaftaler fungerer således, at ejeren af huset skal have sit eget forsikringsselskab til at behandle skaden, og forårsageren (skytten) kan via sin (jagttegns-) forsikring dække evt. bonustab eller selvrisiko

                                                 Resume

–        Ejeren af et sommerhus kan tillade regulering på sin ejendom.

–        Der er ikke afstandskrav til anden ejendom.

–        Ved uheld er det husejerens forsikring, som i første omgang skal dække udgiften til reparation, jægerens forsikring vil kunne dække bonustab/selvrisiko.

– tørre områder og furagerer i de lavere liggende områder.

Tilmelding sker til den kanin ansvarlige i bestyrelsen via mail med kommentaren: Navn på NN sommerhus-adr. mobilnr. ønsker/ønsker ikke kaninregulering.

–        Tilmeldingerne bør ikke være tidsbegrænsede men kan naturligvis trækkes tilbage af ejeren ved henvendelse, og bortfalder ved salg af hus.

–        I sensommeren koordineres listen af ejendomme, som vil have regulering, med Michael Bus og den plottes på kort.

Det er væsentligt, at grundejere, som udtrykkelig IKKE ønsker regulering, også registreres, for at undgå at ejere såvel som jægere føler sig utilpas.

 § for Regulering.

Reguleringsbekendtgørelsen er delt I to – Regulering uden / efter forudgående tilladelse søgt hos Natur Styrelsen.

Kapitel 2 i Bekendtgørelsen “Regulering uden forudgående tilladelse”.

Helt generelt er det ejeren, som skal give tilladelse til regulering.

For kanin gælder §6: I egne, hvor vildkanin volder skade, må denne reguleres hele året.

Kapitel 6 i Bekendtgørelsen “Reguleringens udøvelse”:

  • 31.Regulering efter denne bekendtgørelse kan ske uanset følgende regler i lov om jagt og vildtforvaltning:

1) § 18, stk. 1, om forbud mod jagt på arealer, der er mindre end 1 ha.

2) § 19, stk. 1, om forbud mod under jagt at afgive skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger.

3) § 19, stk. 2, om forbud mod jagt på fiskeriterritoriet inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone.

4) § 22, stk. 1, nr. 3, om forbud mod haglnedfald på anden persons bolig, have eller gårdsplads.