Vedtægter

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved bl.a. tiltag af følgende karakter:

At tilstræbe forbedring af forholdene i Grøndal området såvel af praktisk – typisk vejenes og grøfternes tilstand – som visuel karakter.

At varetage medlemmernes interesser i forholdet til offentlige myndigheder.

At sørge for vinteropsyn ved medlemmernes sommerhuse.

Foreningen har ca. 130 medlemmer blandt de ca. 150 sommerhuse, der er i området.

Et stærkt samarbejde mellem sommerhusejerne er af afgørende betydning for at foreningen kan leve op til formålene, så hvis du ikke allerede er medlem, så bør du melde dig ind.

VEDTÆGTER

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved bl.a. tiltag af følgende karakter.