Generalforsamlinger

Seneste generalforsamlinger:

  • Indkaldelser
  • Forslag
  • Beretninger 
  • Referater
  • Andet
  • Den årlige generalforsamling planlægges per tradition at blive afholdt Skærtorsdag.
  • Sæt datoen af i kalenderen og afvent invitationen. Indkaldelse udsendes i..h.t. vedtægtene.