Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved bl.a. tiltag af følgende karakter:

At tilstræbe forbedring af forholdene i Grøndal området såvel af praktisk – typisk vejenes og grøfternes tilstand – som visuel karakter

At varetage medlemmernes interesser i forholdet til offentlige myndigheder.

At sørge for vinteropsyn ved medlemmernes sommerhuse.

Foreningen har ca. 130 medlemmer blandt de ca. 150 sommerhuse, der er i området.

Et stærkt samarbejde mellem sommerhusejerne er af afgørende betydning for at foreningen kan leve op til formålene, så hvis du ikke allerede er medlem, så bør du melde dig ind.